Skip to main content

Phrarātchahatthalēkhā Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklao Čhaoyūhūa mūa sadet praphāt hūamūang chāithalē tawanʻō̜k : nai pī mamīa pho. so. 2425 kap pī mamīa pho. so. 2426 læ pī wō̜k pho. so. 2427 rūam 3 khrāo.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)